Geografický informační systém

Geografický informační systém (GIS) je informační systém obsahující data, která jsou v nějakém geografickém vztahu. Tato data mají definovanou geometrii, topologii a tématické vlastnosti.

GIS se využívá zejména jako:

 • informační systém – databáze vztažené ke geografickému prostoru
 • analytický prostředek pro prostorové analýzy a modelování
 • prostředek pro výrobu a zpracování kartografických děl

Příklady využití:

 • informační systémy měst a obcí, informační systémy krajů
 • modelování záplavových území
 • správa inženýrské sítě (internet, plynovody, vodovody, el. sítě)
 • vyhledání vhodné lokality pro umístění čističky odp. vod, nemocnice, supermarketu apod. na základě prostorové analýzy

Nejčastěji používanými sofwarovými nástroji pro GIS jsou ArcGIS, Misys (informační systémy měst a obcí), OCAD (kartografie).

Pasporty

Pasporty využívají především obce ke správě a evidenci jejich majetku. Mezi nejvíce využívané pasparty patří:

 • místní komunikace, chodníky, mostky a propustky
 • veřejné osvětlení
 • zeleň
 • dopravní značení
 • hřbitovy (hrobová místa)
 • obecní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, …)

 

Pro bližší informace o nabízených službách v oblasti GIS a pasportů nás prosím kontaktujte. Jsme připraveni Vám poskytnou řešení „na míru“.