Program OP PIK

Realizovaný projekt v rámci OP PIK
Společnost Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. společně s partnerem ČVUT v Praze, Fakulta Stavební realizuje projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů Evropské unie.

EU-logo-NEW

 

 

 

 

Název projektu: Pozemní radarová interferometrie pro zajištění kritické energetické infrastruktury ČR

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020002

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologie velmi přesného měření deformací pomocí radarové interferometrie pro monitoring a asset management příhradových konstrukcí zejména stožárů ZVN a VVN s integrací do cloudových nebo interních GIS/CAD řešení. Výsledné řešení bude připravováno pro využití na národní a nadnárodní úrovni. Výsledek bude uplatňován ve všech třech zmíněných oblastech přístupu k infrastruktuře od jejího navrhování, přes stavbu až po provozu a údržbu tak, aby byla uplatněna pravidla pro zavádění teorie BIM dle teorie Průmysl 4.0.
Výsledkem projektu bude ověřená technologie měření deformací příhradových stožárů, software pro řešení monitoringu konstrukcí příhradových stožárů, prototyp IoT snímače pro dálkové vyhodnocení poměrného přetvoření nebo zrychlení konstrukce pro detekci poškození, ověřená technologie obsahující software pro asset management stožárů ZVN/VVN sledovaných prototypů a prototyp koutového odražeče pro vzdálené osazení.