Reference

Dopravní a mostní stavby

Elektronický mýtný systém dálnic a rychlostních komunikací (podklady pro projekty, výstavba mýtných bran, datové a elektrické připojení, geometrické plány)
Výstavba komunikace II/347 Dolní Město – Kejžlice, generální dodavatel geodetických prací (2010, 2011)
Obchvat Trhová Kamenice, most
Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou
Obchvat Golčův Jeníkov – vytyčovací práce, geometrický plán
Rekonstrukce komunikace I. třídy Ždírec nad Doubravou – Benátky
Rekonstrukce komunikace I. třídy Ždírec nad Doubravou – Žďár n. Sáz.
Rekonstrukce ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě

Pozemní stavby

Rekonstrukce náměstí v Ledči nad Sázavou
Zimní stadion v Ledči nad Sázavou
Věznice Světlá nad Sázavou
Obchodní dům INTERSPAR Mladá Boleslav
Obchodní domy LIDL Pardubice, Lanškroun, Havlíčkův Brod
Výstavba EC Kutná Hora (bioelektrárna), ekologizace výtopny (stavební zaměření vnitřků kotelny včetně technologií)

Inženýrské sítě

Plynofikace obcí Ledečska – 235 km mapových podkladů a zaměření plynovodu
Přes 5000 km podzemních a nadzemních inženýrských sítí pro správce telekomunikačních, plynárenských, elektrických, vodovodních a kanalizačních zařízení (VČE a.s., Český Telecom a.s., Českomoravská plynárenská a.s., VaK Havlíčkův Brod a.s.)

Geometrické plány, vytyčování, smlouvy pro vklady do KNy

Stovky geometrických plánů a vytyčení hranic parcel ročně
Stovky smluv pro zápisy do katastru nemovitostí (ČEZ a.s.) ročně
Obvody pozemkových úprav KoPÚ Obříství, Bynovec, Chlumec, …
Lesní komplexy cca 800 ha

Pozemkové úpravy

Geodetické práce pro JPÚ v k.ú. Líšná (2011)
KPÚ Chrudichromy – 270 ha
JPÚ – upřesněný přídělový plán k.ú. Věž, okres Havlíčkův Brod – 250 ha
Lesní komplexy (Pozemkový úřad Havlíčkův Brod) – vytyčení pozemků – cca 800 ha

InSAR

Zátěžová zkouška mostu Choceň
Orlická přehrada (sledování deformací)
Třídič štěrkopísku Holcim a.s. Smiřice

GIS

Digitální mapa okresu Havlíčkův Brod a lokality Vrchlabí se zákresem podzemních vedení, VČE a.s.
Město Ledeč nad Sázavou
Obecní úřad Vilémovice
Pasporty komunikací Habry, Míčov – Sušice

Laserové skenování

Zaměření zajištění a sanace skalních masivů Strnady-Štěchovice, Vrané nad Vltavou