Radarová interferometrie

Technologie pozemní radarové interferometrie nabízí nové možnosti při diagnostice, navrhování, dimenzování, optimalizaci a následném sledování mostních konstrukcí. Technologie v případě ocelových konstrukcí nemá v zásadě žádné nároky na instalaci a přípravu a její charakter bezkontaktního měření celé konstrukce jedním přístrojem je vhodný pro dlouhodobá a opakovaná měření mostů nebo při měření přejezdu nadměrného nákladu.

Výhody

Metoda radarové interferometrie je nová inovativní měřická metoda, která umožňuje sledovat svislé průhyby mostů v několika bodech současně. Pohyby mostu lze snímat dynamicky s vysokou snímací frekvencí a dosáhnout přitom přesnosti až 0.01 mm. Stávající diagnostické a měřické metody nejsou schopny nabídnout výše zmíněnou vysokou přesnost nebo následující parametry:

Bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,1 mm v reálném čase.
V reálném čase zachytit kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 100 Hz a následnou frekvenční analýzou určit hlavní frekvence kmitání,
Průhyby lze (na rozdíl od ostatních měřických metod) určovat najednou na více místech mostního objektu a to z jednoho zařízení,
Instalace zařízení a příprava pro měření je velmi jednoduchá a rychlá.

Nevýhody

Pro sledování nebo monitoring metodou radarové interferometrie nejsou vhodné konstrukce (mosty) s malou konstrukční výškou, nízkým podjezdným profilem nebo příliš složitou konstrukcí vrchní stavby. A je nutné nalézt takové stanovisko pro radar ze kterého bude celá lokalita určená k měření přehledná.

Reference Radarová Interferometrie

  • Most D1-035 Naháč – monitoring svislých deformací za běžného provozu
  • Železniční most v Ratajích nad Sázavou – monitoring teplotní délkové roztažnosti
  • Železniční most u Červené nad Vltavou – měření svislé deformace při statické zkoušce
  • SO 65-20-010 u Chotovin na stavbě úseku Tábor – Sudoměřice – monitoring horizontální deformace při dynamické zkoušce
  • Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie
  • Dálnice D1, D2 – Ověření technologie radarové interferometrie pro zpřesnění diagnostiky a návrhu oprav mostních objektů

Využití

Technologie radarové interferometrie poskytuje nové informace a nabízí nové možnosti při diagnostice, navrhování, dimenzování, optimalizaci a následném sledování konstrukcí. Zároveň poskytuje možnosti bezprostředního sledování konstrukce v závislosti na jejím zatížení, účinku klimatu apod. Vzhledem k již dříve provedeným ověřením lze konstatovat reálné využití při měření přejezdů nadměrných nákladů nebo zátěžové zkoušce mostu. Nabízí se možnosti jejího využití pro řešení dlouhodobých problémů chování konstrukcí (mosty, estakády,apod.) s vyhodnocením příčiny vzniku a následného řešení.