InSAR

Technologie označovaná jako InSAR (Interferometric SAR), je novou měřickou technologií, umožňující monitorovat a analyzovat deformace důležitých nebo rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např. opěrné stěny, skalní stěny a masivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti, apod. Tyto rizikové objekty a lokality mohou být narušeny přírodními živelnými událostmi (např. povodně, vichřice, eroze, seismická aktivita) nebo neopatrnou činností člověka (např. havárie, důlní činnost) a způsobit tak značné materiální škody nebo ohrožení zdraví, příp. života lidí.

Výhody

Technologie InSAR nabízí využití při dlouhodobém sledování / monitoringu v lomových stěn,  sesuvných svahů nebo opěrných / záporových zdí. Vzhledem k již dříve provedeným ověřením lze konstatovat reálné využití při měření v jakýchkoli klimatických podmínkách.

Nevýhody

Pro sledování nebo monitoring metodou radarové interferometrie se syntetickou aperturou (InSAR) nejsou vhodné svahy pokryté vegetací a je nutné nalézt takové stanovisko pro radar ze kterého bude celá lokalita určená k měření přehledná.
IBIS-L:
Pro měření se používá vysoce stabilní koherentní pozemní interferometrický radar např. typ IBIS-S. Radar IBIS-S pracuje v mikrovlnném pásmu se střední frekvencí 17,1 – 17,3 GHz. Dosah měření radarem IBIS je možno dle potřeby zvolit až do maximální hodnoty 4 km. Směrodatná odchylka radarem zaměřených pohybů je dle údajů výrobce v ideálních podmínkách až 0,1 mm. Rozlišovací schopnost jednotlivých sledovaných cílů v radiálním směru, tj. ve směru záměry, je 0,75 m (šířka radiální spádové oblasti). Přesnost měřených posunů, resp. jejich směrodatná odchylka, je závislá na několika faktorech: vzdálenost bodu na konstrukci od radaru, převýšení mezi bodem na mostě a radarem, použitý odražeč (přirozený/umělý koutový odražeč), atmosférické podmínky a druh konstrukce.

Reference

  • Monitoring horizontálních deformací opěrné stěny v obci Dolní Lhota
  • Monitoring horizontálních deformací stěny vápencového lomu Štramberk
  • Monitoring horizontálních deformací hráze vodního díla Vír
  • Dálnice D8, D1 – Využití nové technologie InSAR pro monitoring a předpověď sesuvů a svahů
  • Monitoring mezistropu tunelu Dobrovského na VMO v Brně
  • Monitoring horizontálních deformací hráze přehrady Orlík