Laserové skenování

Laserové skenování (laserscanning) je nová technologie umožňující zaměření velkého množství bodů v minimálním rozestupu za krátkou dobu observace (100 000 bodů za sekundu). Tímto způsobem se přenese terén do počítače, vznikne tzv. digitální model terénu s vysokou hustotou zaměřených bodů, které tvoří tzv. mračno bodů, které je možno dále zpracovávat, identifikovat a vektorizovat z něj potřebné hrany, linie, profily i celé trojrozměrné objekty bez nutnosti jejich podrobného měření v terénu klasickými metodami.

Laserové skenování se dělí na:

 • statické pozemní
 • mobilní pozemní
 • mobilní letecké

Laserové skenování se používá zejména pro:

 • mapování polohopisu a výškopisu terénu, komunikací apod.
 • mapování nadzemních vedení např. elektrických
 • zaměření terénu před a po změně pro výpočet kubatur či sledování pohybů terénu
 • zaměření fasád a interiérů budov
 • kontrolní měření reálného stavu stavebních konstrukcí
 • zaměření složitých technologických celků, konstrukcí a staveb
 • měření podzemních prostor a tunelů
 • dokumentace památek v oblasti architektury a archeologie
 • určení výšky lesního porostu a jiné speciální aplikace

Laserové skenování se často provádí společně se snímkováním zaměřovaných objektů digitální kamerou. Fotografie se poté použijí k obarvení bodů v mračnu nebo se transformují na stěny skenovaného objektu. Výsledkem pak je 3D model v reálných barvách či ortofotoplán.

Statické skenování

Metoda statického laserového skenování představuje inovační postup získávání dat v oblasti geodézie a dovoluje řešení geodetických projektů, které by při použití klasické metody zaměřování byly neúměrně nákladné či technicky nerealizovatelné. Statický skener ILRIS (Optech) umožňuje za velice krátkou dobu pořízení velkého množství geodetických dat, která se vyznačují maximální přesností a vysokou hustotou měřených bodů.

Velkou výhodou je vysoká míra automatizace při zpracovávání naměřených dat, která dovoluje během relativně krátké doby vytvořit velké množství výstupů dle požadavků zákazníka (animace a 3D vizualizace terénu, výškové analýzy, vektorové mapy, 3D modely terénu, sledování posunu terénu a objektů a mnoho dalších).

Technická specifikace:

Mobilní skenování

Mobilní skenování a mapování terénu přináší oproti doposud používané statické metodě řadu výhod. Namísto pouhého zaměření jednotlivých budov či objektů umožňuje naskenování celých měst, či stovek, dokonce tisíců kilometrů dálnic a jejich okolí – to vše za zlomek času oproti klasickému měření pomocí statické totální stanice.

Mobilní skener LYNX V200, opatřený několika senzory, je schopný jet rychlostí mezi 80 km/h a 120 km/h (v závislosti na požadované hustotě skenování) skrze danou oblast a díky snímačům vyhodnocovat veškeré své okolí. Data získaná tímto způsobem jsou následně využita pro vytvoření mimořádně přesné a komplexní 3D mapy sestávající z několika desítek tisíc bodů. Výhodou systému je i fakt, že není nutné spoléhat na denní světlo, jelikož tento systém pracuje prakticky kdykoliv, umožňuje měření v noci při minimálním provozu na komunikacích.

Technická specifikace:

 • Maximální dosah: > 200 m (při 20% odrazivosti)
 • Přesnost laserového skeneru 8mm
 • Absolutní přesnost: +/- 5 cm
 • Úhel záběru: 360 °
 • Rychlost skenování: 200 000 vyslaných impulsů za vteřinu
 • Počet měření na impuls: až 4
 • Počet senzorů: 1 až 4
 • Provozní teplota: – 20°C až 40°C
 • Bezpečnost laseru: třída 1 podle IEC/CDRH